Małgorzata Czerniakowska

Związki Jana Heweliusza z Royal Society w Londynie

"Rocznik Gdański", t. 65 : 2005


Summary (Streszczenie)


Małgorzata Czerniakowska

Connections of Johannes Hevelius with the Royal Society in London

"Rocznik Gdański", t. 65 : 2005

Jan Heweliusz i komety

Strona Małgorzaty Czerniakowskiej


Copyright by Małgorzata Czerniakowska, Gdańsk 2006